Ταυτότητα "Ηλιαχτίδας"

Ο Παγκρήτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με καρκίνο «Η Ηλιαχτίδα» ιδρύθηκε το 1992 στο Ηράκλειο από ευαισθητοποιημένους πολίτες (αρ. καταχώρησης στο πρωτοδικείο Ηρακλείου 188/1992) και έχει πιστοποιηθεί ως πιστοποιημένος φορέας παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:

Εγγραφή στο Μητρώο Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου με αρ. 16 (Απόφαση 6824/ 29.6.2015 Περ/ρειας Κρήτης).

Εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με αριθμ. Μ.Ε.:13117ΣΥΠ12048Ο68Ν0424 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης .
Εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων με αριθμ. Μ.Ε.:13117ΣΥΠ12048Ο68Ν0369 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Έχει λάβει και ανανεώσει την ειδική πιστοποίηση του ως φορέας παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Aπόφ. Αριθ. Γ.Π: Π(2)γ/οικ. 105565 /ΦΕΚ 1453/Β/21.10.2005, Απόφ. ανανέωσης πιστοποίησης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: Αριθμ. Αποφ. :Δ14/22620/203/ΦΕΚ 2538/Β/24.06.2020).

Σκοποί του Συλλόγου, όπως αναφέρονται και στο Καταστατικό είναι:

  • Η παροχή στα παιδιά με νεοπλασία που κατάγονται από την Κρήτη ή νοσηλεύονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα της Κρήτης και στις οικογένειές τους ηθικής και υλικής συμπαράστασης και μέριμνας.
  • Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τον κοινού πάνω στο πρόβλημα της παιδικής νεοπλασίας και η ενίσχυση, προβολή και διάδοση της ιδέας παροχής κάθε μορφής βοήθειας σε παιδιά με νεοπλασία.
  • Οι παντός είδους πολιτιστικές εκδηλώσεις που ενισχύουν ηθικά και οικονομικά τα σωματείο.

Η Ηλιαχτίδα στηρίζεται αποκλειστικά στο έργο που προσφέρουν τα μέλη της και ευαισθητοποιημένοι πολίτες με διάθεση προσφοράς. Τα έσοδα του Συλλόγου προέρχονται από συνδρομές μελών, δωρεές, χορηγίες και από κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις που η Ηλιαχτίδα οργανώνει ή συμμετέχει.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
   
Αρχική | Η Ηλιαχτίδα - Ταυτότητα | Στόχοι | Δ.Σ. | Εθελοντική ομάδα
Νοσηλεία | Παιδικός Ξενώνας | Δράσεις - Νέα
Δωρεές | Γίνε μέλος | Γίνε εθελοντής | Γίνε χορηγός
Επικοινωνία
Copyright © 2014 · iliahtida.gr σχεδιασμός | ανάπτυξη ENTERCITY